Tungress (Polygonum aviculare)

Med hjelp fra naturens kortlevde forstørrelsesglass kan man tydelig se den ru strukturen på bladene til tungress (Polygonum aviculare). Uten denne ruheten ville ikke vanndråpene kunnet vokse til disse store perlene.

Naturlig utbredelse i temperert nordlige halvkule, Makaronesia til Eritrea.

Tungress (Polygonum aviculare)

Tungress (Polygonum aviculare)

Tungress (Polygonum aviculare)

Sandbukta, 1420 Svartskog, Norway

Last updated on 11 July 2024