Strandnellik (Armeria maritima)

Om høsten kan enkelte individer av strandnellik (Armeria maritima) få fantastiske rødfarger som denne som vokser på stranden til nummer 4.

Naturlig utbredelse i subarktisk og temperert nordlige halvkule.

Strandnellik (Armeria maritima)

Last updated on 2 July 2024