Flekkfly (Crypsedra gemmea)

En mellomstor nattsommerfugl som her har flydd inn mot lyset og satt seg på inventaret.

Desverre var den av den aktive varianten, så jeg fikk ikk tak i den ei heller fant jeg den igjen før den var død. Heldigvis er dette ingen sjelden sommrfugl, men jeg ønsker jo at færrest mulig skal forbli fanget. Dett er den eneste ulempen med huset som lysfelle, elelrs er det, for meg ihvertfall, en bekvem mulighet til å se nattaktive insekter.

Larven spiser av ulike gressarter.

Last updated on 15 December 2020