Neslenebbfly (Hypena proboscidalis)

Neslenebbfly (Hypena proboscidalis) er en relativt stor nattsommerfugl som jeg ofte ser sitte i, eller fly opp fra tett krattvegetasjon, som her i den fuktige kantsonen ved bekken i nedre delen av plenen i Sandbukta.

Som navnet indikerer er larven avhengig av nesleplanter, og det er det rikelig i området – også i hagen!

Last updated on 1 July 2024