Hagebåndfly (Noctua pronuba)

Juli har mange varme netter, men også mørkere netter og med det behovet for å igjen slå på innebelysningen. Desverre er det en uheldig kombinasjon for insektene (alt fra mygg til store sommerufgler) som da flyr mot lyset gjennom en åpen dør eller et åpent vindu og havner inn i huset. Det er ikke alle insektene som er like interessante, men det synes jeg de nattaktive sommerfuglene er fordi de er så utrolig vanskelige å se på dagtid.

Hagebåndflyen er likevel en tallrik og vanlig sommerfugl, og kan noen ganger komme mange i tallet rundt utelysene.

Denne ville ikke brette ut forvingene, så de gule bakvingene er her usynlige. Larvene lever av blant annet groblad og svever.

Last updated on 15 December 2020