Høstlærfly (Mniotype satura)

Høstlærfly (Mniotype satura) er en ganske stor nattsommerfugl, som her har trukket mot stuelyset og sitter på vinduet.

Larven har en veldig variert kost og spiser av blant annet vier, selje, pil, hegg, sedum, kløver, løvetann, kaprifol, maure….

Last updated on 30 June 2024