Vinkelengmåler (Idaea aversata)

Vinkelengmåler (Idaea aversata) er en ganske stor sommerfugl som her sitter på stuevinduet.

Legg merket til den sorte prikken på hver av vingene.

Larvene lever av syrer og løvetann. I området lever den kanskje mest av syrer, da de er vanlige fra de skrinne og solrike til enger og veikanter.

Last updated on 30 June 2024