Hvitveislundmåler (Mesotype didymata)

Hvitveislundmåler (Mesotype didymata) er en relativt stor nattaktiv sommerfugl som tiltrekkes av opplyste vinduer i juli og augustnetter.

Den kan kanskje være vanskelig å artsbestemme, men jeg holder en knapp på den mørke og nesten rektangulære flekken på den nedre og ytterste delen av forvingen.

Larven spiser av blåbærplanten, geitrams, planter i vierrslekten og røsslyng – alle vokser i rikelig monn i området. Hvitveis skal den vistnok ikke spise i det hele tatt, så navnet er nok en etterlevning til tidligere tiders antakelser.

Last updated on 30 June 2024