Nikkevintergrønn (Orthilia secunda)

Når nikkevintergrønn ikke har noen blomsterstand, eller er utenfor vekstsesongen er det kanskje ikke like lett å gjenkjenne den kun på bladene, men denne har ovale og spisse blader på kort bladstengel.

Last updated on 15 December 2020