Nikkevintergrønn (Orthilia secunda)

Denne vokser langs en av de mange stiene i skogen over Sandbukta mot Hvitebjørn og har produsert en stor og kraftig blomsterstengel som nå er i ferd med å sette frukt.

Den står mørkt og reletivt fuktig til og har godt med mose rundt seg. Kun noen spredte og spinkle blåbær- og tyttebærplanter konkurrerer om plass og lys.

Last updated on 15 December 2020