Kveke (Elytrigia repens)

Vokser her spredt langs vei og i enger og skiller seg ganske mye fra de andre gressartene og er således lett å kjenne igjen.

Last updated on 15 December 2020