Kveke (Elytrigia repens)

Kveke (Elytrigia repens) vokser her spredt langs vei og i enger og skiller seg ganske mye fra de andre gressartene og er således lett å kjenne igjen.

Naturlig utbredelse i temperert Eurasia, Nord-Afrika.

Kveke (Elytrigia repens)

Sandbukta, 1420 Svartskog, Norway

Last updated on 1 July 2024