Rogn (Sorbus aucuparia)

Om våren kan frosten komme tilbake når som helst og mange planter har dunfylte blader som beskytter mot kulden i den tidligste vekstfasen som her på rognen.

Vårvarmen kom plustelig i år – sjøisen lå til 7. april, og på land var det mye sne, så grønne trær bare to uker senere virket ikke akkurat sannsynlig. Men slik er naturen – den er som den er!

Last updated on 15 December 2020