Rogn (Sorbus aucuparia)

Når rogn (Sorbus aucuparia) står bugnende av bær kjenner de fleste den, mens om våren og sommeren er det nok mange som ikke legger merke til rognen.
Den vokser tallrik her, men det er få virkelig store og gamle individer. Det står to hos naboen, som vil utvikle seg til store og flotte trær. De har lange stammer og begynner å få flotte kroner. Begge trærne hadde en fantastisk rik bomstring i fjor, men påfølgende rik bærhøst.

Blomstene lukter etter min nese ikke spesielt godt, og når rognen har blomstringsår kan det bli litt i det meste laget.

Naturlig utbredelse i Eurasia.

Rogn (Sorbus aucuparia)

Rogn (Sorbus aucuparia)

Sandbukta, 1420 Svartskog, Norway

Last updated on 5 July 2024