Korsknapp (Glechoma hederacea)

Vokser i den skrinne skråningen ned mot huset i sør, men ellers også vanlig i skrinne solrike enger.

Etter blomstringen setter veksten virkelig fart og utløperne kan bli mange meter lange og nærmest overta et bed eller en potte om den får vokse fritt.

Naturlig utbredelse i Europa til Russland.

Last updated on 11 May 2024