Rød blomsterbille (Anoplodera rubra)

Hva skulle jeg ha gjort uten ryllik i hagen? Med ryllik i blomst er det bare å sette seg ned og vente og man vil se et mylder av insekter, inkludert denne. Jeg ser den hvert år, men ikke ofte. Det er en hann – hunnen er rødere og har ikke svart nakke.

Dette er en trebukk og larvene lever av død furu. Viktig at man ikke støvsuger hagene sine for råtnende trevirke – la alle stadier av livet få uttrykke seg i din hage!


Et bilde fra sommeren 2010 (21.07.2010 12.12.26) der den er i ferd med å lette fra en skjermplante i Sandbukta.

Last updated on 15 December 2020