Rød jonsokblom (Silene dioica), spp. alba

Bladene ligner kanskje mer på rød jonsokblom enn den hvite, da den hvite ofte er lysere grønn og har litt mindre rød pigmentering i stilk og blader.

Men det er kun i blomstring man virkelig kan se om det er rød, hvit eller blandingen som i dette tilfellet

Last updated on 15 December 2020