Gullflue (Calliphoridae, Lucilia spp.)

Vanlig og tallrik.

Som spyfluer flest er denne nærmest altetende – alt fra pollen som du ser den spiser her, til råtnende frukt og kjøtt.

Larvene er stort sett åtseletere.

Last updated on 15 December 2020