Tunbendel (Spergularia rubra)

Tunbendel (Spergularia rubra) er en utrolig liten plante og likeså blomst!

Blomstene ser ut til kun å åpnes i sol, og denne sommeren har det vært lite finvær. Dessuten er jeg ikke så ofte forbi denne tørrbakken over Sandbukta – en liten strekning langs Ingierstrandveiens sjøside.

Denne dagen var det sol og mange i blomst, så de fanget raskt blikket da jeg ikke har lagt merke til den fargen så lavt over bakken før.

Naturlig utbredelse i Europa til Russland, Makaronesia til nord og nordøst tropisk Afrika, Arabia.

Tunbendel (Spergularia rubra)

Tunbendel (Spergularia rubra)

Tunbendel (Spergularia rubra)

Tunbendel (Spergularia rubra)

Last updated on 28 June 2024