Større båndmetallfly (Diachrysia chrysitis)

En nattfly jeg sjeldent ser om dagen, men når den sitter som her er det lett synlig og skiller seg ut med de metalliske, blågrønne tverrgående båndene. Fargebåndene reflekterer mosegrønt eller turkist avhengig av lysvinkelen. Larvene lever blandt annet av brennesle. Brennesle er næring til svært mange insekter, og når den i tillegg er god som bla suppe for mennesker, er det rart den er så forhatt som plante i hagen. Lukes brennesle bort, vil også insektsmangfoldet bli mindre – og det er ingen av disse insektene som er plagsomme for mennesker!

Større båndmetallfly (Diachrysia chrysitis)

Last updated on 15 December 2020