Gult nebbfly (Rivula sericealis)

Denne fløy inn gjennom vinduet og satt seg på tastaturet mens jeg jobbet. Greit å ha kameraet klart!

Gult nebbfly (Rivula sericealis) er en liten nattsommerfugl (sitter her på “Space”-tasten, ved siden av “Alt”-tasten”, og begge tastene er 3 cm dype).

Larven spiser av ulike starr og gressplanter.

Her en død utgave med delvis utslåtte vinger:

Last updated on 30 June 2024