Åkermynte (Mentha arvensis)

Åkermynte (Mentha arvensis)

Åkermynten er full av hår og fra bladene siver den umiskjennelige lukten ut ved berøring.


Åkermynte (Mentha arvensis)

Åkermynte (Mentha arvensis)

Siden jeg var liten har det vokst åkermynte i et utløpet av et lite søkk nord på tomten. Er det godt med nedbør renner det alltid vann ut her. Som siste plante…


Skjoldbærer (Scutellaria galericulata)

Skjoldbærer (Scutellaria galericulata)

De aller fleste skjoldbærerne jeg fant rundt Sjølitjernet vokste godt gjemt nede mellom starr og høyt gress. 60.2578,11.5078 


Skjoldbærer (Scutellaria galericulata)

Skjoldbærer (Scutellaria galericulata)

Denne er for meg mer spennende på dette stadiet enn når den blomstrer. Den vokser spredt langs elven og langs kanten av Sjølitjernet der det ikke er myr.


Åkersvinerot (Stachys palustris)

Åkersvinerot (Stachys palustris)

I randsonen ned mot Sjølitjernet er det tett med nesle, bringebær, mjødurt, skjermplanter og åkersvinerot. Disse er blandt de flotteste og kraftigste jeg har…


Åkersvinerot (Stachys palustris)

Åkersvinerot (Stachys palustris)

Et struttende og livskraftig eksemplar her ved åkerkanten ned mot Sjøliternet.


Klourt (Lycopus europaeus)

Klourt (Lycopus europaeus)

De dypt taggete bladene gjør klourten lett gjennkjennelig også utenom blomstringstiden. Naturlige utbredelse i Europa til Kina.


Klourt (Lycopus europaeus)

Klourt (Lycopus europaeus)

Denne fant jeg på stranden, på nedsiden av gangstien på hovedstranden i sør. Jeg har også funnet den ved Nydammen nord for Gjersjøen i Oppegård og på…


Bakketimian (Thymus pulegioides)

Bakketimian (Thymus pulegioides)

Tørrbakkeengene på Hovedøya er fulle av farger og planter som nå blomstrer i ulik høyde, der bakketimian pryder sine farger nærmest bakken og er en man må ned…