Rogn (Sorbus aucuparia)

Heggen er nettopp avblomstret og luften er en duft fattigere, men rognen står nå for tur. Selv om den ikke kan måle seg med heggen i omfang og antall, så…


Delingsdalen naturreservat

Delingsdalen naturreservat

I dalbunnen av Delingsdalen er det fuktig, skyggefult og trær i alle stadier av sin livsyklus. Det er virkelig vanskelig å ta seg frem, da det også er…


Maigull (Chrysosplenium alternifolium)

Maigull (Chrysosplenium alternifolium)

Denne arten vokser enkelte steder i Delingsdalen i tette bestander, men ofte finner man ensomme planter langt fra sine artsfrender. Den trives best der det er…


Delingsdalen naturreservat

Delingsdalen naturreservat

Det er ikke ofte jeg går tur her i dalbunnen, og det er det ikke spor av at andre gjør heller. Det er nok kun de som søker hit, som meg, som kommer hit. For i…


Delingsdalen naturreservat

Delingsdalen naturreservat

I Delingsdalen naturreservat ser du moser som er mye større og flottere enn i en skog der man henter ut trær, eller det er stor trafikk av mennesker.


Etasjemose (Hylocomium splendens)

Etasjemose (Hylocomium splendens)

Det som slår en når man går i den fuktige og dunkle Delingsdalen er at det er så mye mose overalt! På trær, stein og bakke er det tykke og flotte mosetuer.…


Engsnelle (Equisetum pratense)

Engsnelle (Equisetum pratense)

Denne regntunge dagen var det rett og slett umulig ikke å ta bilde av engsnelleskuddene fulle av vanndråper. ]


Buttsnutefrosk (Rana temporaria)

Buttsnutefrosk (Rana temporaria)

Det har vært kalde vintre de siste årene, og for noen vintre siden døde masse frosk av okygenmangel i dammen ovenfor Ingierstrand bad. Når isen hadde gått den…


Engsnelle (Equisetum pratense)

Engsnelle (Equisetum pratense)

Den korte tiden da alt spirer om våren viser former og farger som kun kan sees på denne tiden, og her er det engsnellen som fryder mitt øye.