Strandnellik (Armeria maritima)

Årets kalde vinter og vår har tydeligvis vært ideell for strandnelliken, for jeg kan ikke huske å ha sett en så fantastisk blomstring som i år! Hver eneste plante har produsert blomsterstander. Selv om det har vært lite regn har de kalde nettene og kjølige dagene sørget for mindre uttørking enn ellers og med det en lang blomstring.

Naturlig utbredelse i subarktiske og tempererte nordlige halvkule.

Strandnellik (Armeria maritima)

Strandnellik (Armeria maritima)

Strandnellik (Armeria maritima)

Last updated on 3 June 2023