Myrvier (Salix glauca)

Sjølitjernet i Skogbygda er omkranset av myr og sumpaktig landskap der mange myrbundne arter som myrvieren trives. Hele bestanden av myrvier er sterkt preget av elgens beiting gjennom flere år.

Naturlig utbredelse i subantaktisk og temperert nordlige halvkule.

Myrvier (Salix glauca)

Myrvier (Salix glauca)

Myrvier (Salix glauca)

Last updated on 3 September 2023