Selje (Salix capera)

Gåsunger på seljetrærne er blant de første vårtegn, og de vokser seg raskt store og svulmende til man kan skimte de gule blomstene mellom sølvhårene.
Når ellers kun hestehov og blåveis blomstrer, gir blomstrende seljetrær store mengder pollen til blant annet humlene.
Om det er stille, kan man høre det summer oppe blant gåsungene, og om insektspisende trekkfulger har kommet, er de flittige besøkere av seljekronene.

Nedenfor er det såvidt man kan skimte at det er gule blomster på vei mellom sølhårene.

Last updated on 3 September 2023