Villøk – Field Garlic (Allium oleraceum)

Under blomstringen ser villøken mer rufsete ut, med blomster som både henger ned og strutter i alle retninger fra blomsterstanden. Strandløkens (Allium vineale) blomster har kortere stilk og står ryddige opprett i blomsterstanden. Det er når disse to artene står i blomst de er enklest å skille fra hverandre, og på Fyrsteilene vokser de spredt på øya så man kan sammenligne de når de blomstrer.

Villøk – Field Garlic (Allium oleraceum)

Villøk – Field Garlic (Allium oleraceum)

Villøk – Field Garlic (Allium oleraceum)

Villøk – Field Garlic (Allium oleraceum)

Last Updated on 17 January, 2022 by morten

Related Photos