Strandløk - Wild Garlic (Allium vineale)

Fyrsteilene har en rik flora, og når det har vært tilstrekkelig med nedbør kan man se alle artene i all sin prakt.

Alle de tre villøkartene finnes her, og denne vokser spredt spesielt fra midten til sør på øya. Den mest dominerende av villøkartene er gressløken (Allium schoenoprasum) som blomstrer tidligst av alle og farger store områder lilla under blomstringen. Villøk (Allium oleraceum) vokser i grupper på nordsiden av øya.

Strandløk - Wild Garlic (Allium vineale)

Strandløk - Wild Garlic (Allium vineale)

Related Photos