Fiskemåke – Mew gull (Larus canus)

Mange mennesker opplever måker som støyende og irriterende skapninger, men få gidder å ta seg tid til å lytte til deres rike vokabulær. Fiskemåkene har eksempelvis noen veldig ømme og pludrende lyder til hverandre under parringstiden, men det høres ikke like langt unna som når de kringkaster slik denne gjør. Dette er nok den de fleste assosierer med en irriterende og støyende måke, men er uttrykk for både revir og bekreftelse til partneren. Noen ganger står paret tett sammen, mens de begge utbasunerer etterhverandre. Jeg forstår jo godt hvorfor denne fiskemåken utbasunerer, for den har noen friske og sunne unger, og maken er like frisk og raskt. Suksess og noe å feire, med andre ord.

På Fyrsteilene kan alle som kommer på besøk i hekketiden høre og se alle måkene i sin naturlige væremåte fordi vi som besøkende alltid holder oss til stiene. Dette skjønner måkene, og med det kan vi glede oss over deres liv slik de lever når de ikke er truet eller stresset av oss mennesker.

Fiskemåke – Mew gull (Larus canus)

Fiskemåke – Mew gull (Larus canus)

Fiskemåke – Mew gull (Larus canus)

Fiskemåke – Mew gull (Larus canus)

Fiskemåke – Mew gull (Larus canus)

Fiskemåke – Mew gull (Larus canus)

Fiskemåke – Mew gull (Larus canus)

Fiskemåke – Mew gull (Larus canus)

Fiskemåke – Mew gull (Larus canus)

Fiskemåke – Mew gull (Larus canus)

Fiskemåke – Mew gull (Larus canus)

Fiskemåke – Mew gull (Larus canus)

Fiskemåke – Mew gull (Larus canus)

Fiskemåke – Mew gull (Larus canus)

Den høres slik ut:





Last updated on 13 January 2022