Fiskemåke - Mew gull (Larus canus)

Denne fiskemåken ble ringmerket J290 01.07.2016 i Sandsgård i Ås som voksen hann med antatt minstealder 4 år, så den er minimum 9 år gammel. Han er fremdeles ung, siden fiskemåken kan bli over 30 år gammel.

Siden ringmerkingen har den hekket på Fyrsteilene hvert år siden 2018. Året før hekket den på Knerten, men ble jaget derfra av stormåkene og prøvde derfor siste skanse, Fyrsteilene, året etter. At den har hekket på Fyrsteilene hvert å siden 2018 er et tydelig signal om at den får opp unger her. Det er takket være tilsynsvakten Tony Larsson, som har sørget for samtaler med alle besøkende om fuglene, samt skilting om hekkende sjøfugl og hvordan man skal te seg her, og Statens Naturoppsyn sitt minkfelleoppdrag som har sørget for at minken ikke har fått fotfeste her eller på de andre øyene i Steilene.

Fiskemåke - Mew gull (Larus canus)

Fiskemåke - Mew gull (Larus canus)

Fiskemåke - Mew gull (Larus canus)

Fiskemåke - Mew gull (Larus canus)

Fiskemåke - Mew gull (Larus canus)

Fiskemåke - Mew gull (Larus canus)

Fiskemåke - Mew gull (Larus canus)

Fiskemåke - Mew gull (Larus canus)

Fiskemåke - Mew gull (Larus canus)

Fiskemåke - Mew gull (Larus canus)

Fiskemåke - Mew gull (Larus canus)

Fiskemåke - Mew gull (Larus canus)

Fiskemåke - Mew gull (Larus canus)

Den høres slik ut:

Related Photos