Fiskemåke - Mew gull (Larus canus)

Når eggene til fiskemåken klekker blir ungene i redet de første 2-3 dagene, slik at den sist klekkede ungen er sterk nok til å dra. Med rekormange fiskemåke reder på Fyrsteilene i år blir det et salig kaos når alle ungene skal ut og oppdagen verden. Noen vil holde seg nær redet, andre vil vandre over grensen til nabomåken som vil svare med hakking og klyping, og i verste fall døden.

Disse to har naboer i alle retninger unntatt i vest, der står hovedhuset og et gjerde, men de har posisjonert seg perfekt på en knaus i dette kaotiske landskapet og har god utstik til sjøen og alt som skjer på stranden.

Ungene vil vokse i en rasende fart, og om ikke stormåkene eller nabomåkene tar livet av de så vil de ta til vingene i begynnelsen av juli. Tiden frem til da vil de bli mer og mer kravstore og grådige og foreldrene vil bli testet til det ytterste.

Fiskemåke - Mew gull (Larus canus)

Fiskemåke - Mew gull (Larus canus)

Fiskemåke - Mew gull (Larus canus)

Fiskemåke - Mew gull (Larus canus)

Fiskemåke - Mew gull (Larus canus)

Fiskemåke - Mew gull (Larus canus)

Fiskemåke - Mew gull (Larus canus)

Fiskemåke - Mew gull (Larus canus)

Fiskemåke - Mew gull (Larus canus)

Fiskemåke - Mew gull (Larus canus)

Fiskemåke - Mew gull (Larus canus)

Den høres slik ut:

Last updated on 6 July 2021