Steinskvett - Northern wheatear (Oenanthe oenanthe)

Selv om Fyrsteilene mest forbindes med sjøfugl er det flere arter som hekker her som ikke er sjøbundne, og en av disse er steinskvetten. Det første bekjentskapet er kanskje de korte sangsnuttene, eller en fugl som sitter på bakken og vipper med stjerten et øyeblikk før den forsvinner.

Steiskvetten gjør lite av seg, og kan virke sky, men om du sitter stille på samme plass en stund vil den vise seg og kanskje gi den en kort verbal hilsen.

Den høres slik ut:
Last updated on 30 June 2021