Løkurt (Alliaria petiolata)

De fleste anser løkurten som en pest og plage, men de som har så store bestander har vel heller et problem med hvordan jord bruken av den forvaltes. Her i Sandbukta har de virkelig spredt seg langs gjerdet til nummer 1 i år, men det er fordi lindehekken er klippet og jorden i tillegg har blitt frest av jordrotter, så det er gode villkår for frøene som de få plantene som klarte seg der i fjor har spredt.

Planten på bildet en en av 3 som har klart å klore seg fast, men som ikke har gode muligheter til å spre seg fordi det er en rik flora der som ikke gir mye rom for noen dominerende art.
Blomsterstandene er på sitt flotteste når de er som på bildet, for etterhvert vil den strekke seg og strekke seg.

Ellers skal jeg ikke glemme at planten i sin helhet er spiselig! God appetitt!

Last updated on 13 March 2024