Melkerot (Peucedanum palustre)

Bladene til melkerot (Peucedanum palustre) er mat for Svalestjert (Papilio machaon) , så kikk litt ekstra nøye, og kanskje du finner en larve eller to!

Naturlig utbredelse i Europa til Sentral-Sibir.

Melkerot (Peucedanum palustre)

60.2578,11.5078 

Last updated on 9 July 2024