Svalestjertens larve er minst like flott som sommerfuglen! Det skal ikke mye fantasi til for å skjønne at denne ikke er spesielt spiselig. Med slike sterke farger, samt illeluktende væske den utsondrer ved ufrivillig nærkontakt bør den få være i fred.

Svalestjert (Papilio machaon)

Svalestjertlarven lever blandt annet av Melkerot (Peucedanum palustre) , som det er mye av her på myren rundt Sjølitjernet. Likevel fant jeg kun denne på min runde denne dagen, så den er merkelig nok ikke tallrik.

Håper jeg får sett og tatt bilde av sommerfuglen også.

Related Photos

No related posts.