Fuglevikke (Vicia cracca)

Ved gode vekstforhold kan fuglevikken bli stor og frodig, og som denne ved stien mellom Sandbukta og Ingierstrand bad, få 10 par blader per bladskaft.

Her var det fremdeles fuktighet etter en av de utallige bygene hittil i sommer, og de ligger stødig blandt behåringen om det ikke blåser for mye.

Last updated on 15 December 2020