Fuglevikke (Vicia cracca)

De flotteste individene av Fuglevikke (Vicia cracca) finner jeg på stranden på Jeløya. Der står de frodige og tette mellon rullesteinene.

Naturlig utbredelse i Eurasia.

Last updated on 20 June 2024