Fuglevikke (Vicia cracca)

De flotteste individene av fuglevikke finner jeg på stranden på Jeløya. Der står de frodige og tette mellon rullesteinene.

Naturlig utbredelse i Eurasia.

Last Updated on 25 April, 2023 by morten

Related Photos