Av alle kløverarter har jeg alltid synes skogkløveren har vært den fineste.

Blomsterstanden har en nydelig form og farge helt fra de første hvite blomsterknoppene viser seg til de første sterkt fargete blomstene har åpnet seg.

Rødkløveren har ikke helt den samme intensiteten og renheten, synes nå jeg.

Disse vokser i kanten av plenen i Sandbukta – oppe ved de store bjerketrærne langs Ingierstrandveien.

Related Photos