Skogforglemmegei (Myosotis sylvatica)

Det vokser noen store og flotte bestander med den storblomstrete skogforglemmegei (Myosotis sylvatica) langs grusveien i Sandbukta. Den ene i den ubebygde og skogkledte parsellen rett nedenfor Ingierstrandveien (der er det selje og bjerketrær mellom furu), og den andre i den fuktige grøften ved nummer 3 (der er det helt åpent og vestvendt bak en hekk). De står så tett at det er et tydelig blåskjær på lang avstand, og er det eneste av sitt slag i området.

Skogforglemmegei (Myosotis sylvatica)
Her ser man tydelig krokhårene på begerbladene som er omtrent like lange eller såvidt lenger enn kronrøret.

Skogforglemmegei (Myosotis sylvatica)
Knoppene er rosa og blomstene er fortsatt rosa en kort tid før de skifter til den velkjente blåfargen.

Når det er sagt er det å artsbestemme medlemmer i forglemmegeislekten ingen enkelt oppgave for andre en heltidsbiologer.

Denne er storblomstret og jeg har målt mange kroner over 10 mm i diameter. Voksestedet nær hager og i fuktig og næringsrik jord i blandingsskog noe som gjør at dette med stor sannsynlighet er skogforglemmegei.

Naturlig utbredelse i Madeira og temperert Eurasia.

Sandbukta, 1420 Svartskog, Norway

Last updated on 11 July 2024