Skoggråurt (Gnaphalium sylvatica)

Skoggråurt (Omalotheca sylvatica) er ganske vanlig og disse vokser det mange av langs skogganten av parkeringsplassen mellom Ingierstrand og Sandbukta.

Naturlig utbredelse i temperert nordlige halvkule.

Sandbukta, 1420 Svartskog, Norway

Last updated on 28 June 2024