Ganske vanlig og disse vokser det mange av langs skogganten av parkeringsplassen mellom Ingierstrand og Sandbukta.

    Related Photos