Skogsveve (Hieracium sylvatica)

Denne vokser vanlig og tallrik her – fra veikant og underskog til solrike og skrinne knauser ned mot fjorden.
Svevefamilien er omfattende – mellom 500 og 750 arter (!) Krysninger er vanlig og derfor kan det være tildels svært vanskelig å artsbestemme en sveve. Som om det ikke skulle være nok er svevene lik haukeskjegg! Felles for svevene er gule blomster, lik denne, på en lang stilk og at blomstene lukker seg når det blir mørkt.

Det norske navnet sveve skal visstnok komme fra ordet svevn og hva er vel bedre enn å kalle en plante som lukker blomstene når det blir mørk for sveve? Min versjon er at i spesielt dunkelt belyst skog kan det se ut som om de gule blomstene svever fritt i luften når solen treffer, da stilken kan gå i ett med den grønne bakgrunnen mens de lyse og gule blomstene er i sterk kontrast til det grønne og dunkle omkring.

Blomstene er viktig nærig for blomsterfluene til frosten kommer, da svevene blomstrer til langt ut i september/oktober. Selv på et enslig sveveindivid der neste plante er hundrevis av meter unna vil du se en blomsterflue. Om du ikke ser en, så er det ganske sikkert en i nærheten som passer på sin næringskilde.

Skogsveve (Hieracium sylvatica)

Skogsveve (Hieracium sylvatica)

Last Updated on 15 December, 2020 by morten

Related Photos