Skjermsveve (Hieracium umbellatum)

Tallrik plante her og en viktig næringskilde til sommerfugler og blomsterfluer. Blomstene er alltid svært godt besøkt av insekter. Den produsere blomster over lang tid (juli til september), så den er en sikker matkilde. Jeg lar planten vokse blandt dyrkete planter.

Naturlig utbredelse i den Tempererte nordlige halvkule.

Last updated on 29 May 2024