Bjørkeløvvikler (Apotomis betuletana)

Bjørkeløvvikler (Apotomis betuletana) er en liten nattsommerfugl som her har satt seg på veggen mens jeg jobber på PC-en. Larven spiser som navnet indikere på bjerk.

Det er slutten av juni og den lyseste delen av sommeren, men selv da blir det litt mørkt noen timer sent på natten og om man er nattmenneske som meg må det litt lys til innedørs.
Med vinduene åpne kommer da nattsommerfugler og andre innsekter inn i huset, slik at jeg kan studere de. Klokken er her 03:13, så det er ikke lenge til solen står opp og nattsommerfuglene søker hvile.

Bjørkeløvvikleren ligner veldig på grå knoppvikler.

Last updated on 1 July 2024