Burotstengelvikler (Epiblema foenella)

Burotstengelvikler (Epiblema foenella) er et ganske lite insekt, og en av de mange viklerartene som flyr inn gjennom de åpne vinduene. Som navnet tilsier er larvene til denne knyttet til burot. Burot er det nok av, så den skulle ha de beste forutsetninger til å bli tallrik.

Last updated on 30 June 2024