Alsikekløver (Trifolium hybridum)

Denne ligner på hvitkløver, men blomstene modner til rosa før de visner og den blir stor som en rødkløver. Den vokser vanlig her, ofte sammen med rødkløver, og trives på de skrinneste kantene ned mot sjøen.

Blomstene har en dyp og søt duft som kjennes på lang avstand. På netter der vinden har stilnet, bringer kjøligere luftvirvler fra skogen med seg de søteste kløverdufter som nesten slår ut kaprifolens sødme.

Humlene er flittige bestøvere av alsikekløveren.

Naturlig utbredelse i Middelhavslandene til Iran.

Alsikekløver (Trifolium hybridum)

Last updated on 26 May 2024