Blåklokke (Campanula rotundifolia)

Blåklokken vokser vanlig her hvor det er mange skrinne og solrike skråninger. Den kan på nært hold som her se ut som en fagerklokke, men dette er en vanlig blåklokke.

Last Updated on 15 December, 2020 by morten

Related Photos