Ugressklokke (Campanula rapunculoides)

Ugressklokke (Campanula rapunculoides) er et utrolig seiglivet ugress! Den har knoller og om ikke disse tas opp vil ingen luking få bort denne fra bedene. Den vil da ikke blomstre men få myriader av småplanter som sprer seg som – ugress! Men om den får stå i fred, kan den få flotte lange blomsterstengler med store klokker. Den på bildet vokste på karrig grunn i hagen. Selve blomsten er jo virkelig flott og på nært hold virkelig nydelig!

Naturlig utbredelse i Europa til Sentral-Asia.

Ugressklokke (Campanula rapunculoides)

Last updated on 7 July 2024