Archive for 'Småburknefamilien'

Olavsskjegg (Asplenium septentrionale)

Olavsskjegg (Asplenium septentrionale)

I motsetning til hybriden mellom svartburkne og olavssjegg, har olavssjegg lange og slanke blader. Bladene gir intrykk av en rennende bevegelse – som en sildrende bekk.

Olavsskjegg (Asplenium septentrionale)

Olavsskjegg (Asplenium septentrionale)

Sporehusene på olavssjegg er lange og smale i motsetning til til de mindre og adskilte på svartola. Svartola er en hybrid mellom svartburkne og olavssjegg.

Svartola (Asplenium x alternifolium)

Svartola (Asplenium x alternifolium)

Sporehusene til svartola ser ved første øyekast ut som jord, eller annen møkk som henger fast på undersiden, og når de er under modning, når kapslene er pakket inn, kan det nesten se ut som det er skumsikader eller slim under bladene. Svartola er en hybrid mellom svartburkne og olavssjegg.

Svartola (Asplenium x alternifolium)

Svartola (Asplenium x alternifolium)

En snodig navn som kanskje assosierer mer til en møkkete mannsperson enn den hybriden mellom svartburkne og olavssjegg den er. På knausen i Sandbukta er det rikelig med olavssjegg og svartburkne, og dermed også mange svartola. Svartola har hverken den slanke og lange bladveksten som olavssjegg eller de runde bladene til svartburkne. Når olavssjegg og […]

Svartburkne (Asplenium trichomanes)

Svartburkne (Asplenium trichomanes)

Sporehusene til svartburkne er avlange, og kan minne om del av et hjulspor. Her er de grønne og under modning.

Svartburkne (Asplenium trichomanes)

Svartburkne (Asplenium trichomanes)

Veldig dekorative og lette å se i fjellsidene ned mot Bunnefjorden. De vokser der bare mose og lav klarer seg, men helst der det er skygge.