Olavsskjegg (Asplenium septentrionale)

Sporehusene på olavsskjegg (Asplenium septentrionale) er lange og smale i motsetning til til de mindre og adskilte på svartola.

Svartola er en hybrid mellom svartburkne og olavssjegg.

Naturlig utbredelse i temperert nordlige halvkule til Mexico.

Olavsskjegg (Asplenium septentrionale)

Sandbukta, 1420 Svartskog, Norway

Last updated on 27 June 2024