Sisselrot (Polypodium vulgare)

Svartburkne (Asplenium trichomanes) er veldig dekorative og lette å se i fjellsidene ned mot Bunnefjorden. De vokser der bare mose og lav klarer seg, men helst der det er skygge.

Naturlig utbredelse i temperert biom.

Sandbukta, 1420 Svartskog, Norway

Last updated on 27 June 2024