Einstape (Pteridium aquilinum)

Einstape (Pteridium aquilinum)

Om våren når einstape (Pteridium aquilinum) folder seg ut, virker den uanselig og lite truende på plantene rundt. Men…